Margareta Hansson

Språk/Language/Sprache:  Svenska     Engelska       

Auktorisation/Authorization/Genehmigung:  Dalsland

Tel:  0704-15 65 00     

Mail:  margingvar@hotmail.com

Margareta är infödd dalslänning och bor mitt i landskapet, som många generationer före henne. Hon har också bott i Uddevalla och Göteborg och levt och guidat i många länder och storstäder som Rom och London. Hon har många års reseledar- och guideerfarenhet med skandinaviska och amerikanska gäster, inom charter- och bussresebranschen i Europa, Nordafrika och Asien.

Margareta har på fritiden arbetat inom hembygdsrörelsen i Dalsland och har arrangerat evenemang för att visa fram det genuina i landskapet.

Det är med glädje hon visar sitt älskade Dalsland till fots, i bilkaravan eller i buss med välplanerade stopp. Skräddarsydda turer enligt era önskemål samt Covidanpassade arrangemang i mindre grupper kan ordnas.

Välkomna att höra av er med frågor och önskemål inför ert Dalslandsbesök.

Innehar F-skattesedel

SpecialitetLättsam kultur- och lokalhistoria och folkliv, Dalslands natur och geologi, Dalaborgs slottsruin, fornlämningar, hällristningar, Kroppefjälls omgivningar, dalsländskt konsthantverk, konst och arkitektur, kyrkor, mm.

Skräddarsyr, arrangerar och leder kortare turer för vandring och har lång erfarenhet av bussguidning för grupper, familjer.

Margareta tar gärna emot utländska gäster.

Tillgänglighet: Heltid

 

 


 


Margareta is a native of Dalsland and lives in the middle of the landscape, like many generations before her. She has also lived in Uddevalla and Gothenburg and lived and guided in many countries and big cities such as Rome and London. She has many years of tour guide and guide experience with Scandinavian and American guests, in the charter and bus travel industry in Europe, North Africa and Asia.

In her spare time, Margareta has worked in the local community movement in Dalsland and has arranged events to showcase the genuineness of the landscape.

It is with joy that she shows her beloved Dalsland on foot, in a caravan or in a bus with well-planned stops. Tailor-made tours according to your wishes and Covida-adapted events in small groups can be arranged.

Welcome to hear from you with questions and wishes before your Dalsland visit.

Holds F-tax certificateSpecialty:

 

Speciality: Easy cultural and local history and folk life, Dalsland's nature and geology, Dalaborg's castle ruins, ancient remains, rock carvings, Kroppefjäll's surroundings, Dalsland's handicrafts, arts and architecture, churches, etc.

 

Tailors, arranges and leads short trips for hiking and has extensive experience of bus guidance for groups, families.

Margareta welcomes foreign guests.

AvailabilityFull time

 


 

Margareta stammt aus Dalsland und lebt wie viele Generationen vor ihr mitten in der Landschaft. Sie hat auch in Uddevalla und Göteborg gelebt und in vielen Ländern und großen Städten wie Rom und London gelebt und geführt. Sie verfügt über langjährige Reiseleiter- und Führungserfahrung mit skandinavischen und amerikanischen Gästen, in der Charter- und Busreisebranche in Europa, Nordafrika und Asien.

In ihrer Freizeit hat Margareta in der lokalen Gemeindebewegung in Dalsland gearbeitet und Veranstaltungen organisiert, um die Echtheit der Landschaft zu zeigen.

Mit Freude zeigt sie ihr geliebtes Dalsland zu Fuß, in einem Wohnwagen oder in einem Bus mit gut geplanten Haltestellen. Maßgeschneiderte Touren nach Ihren Wünschen und Covida-angepasste Veranstaltungen in kleinen Gruppen können arrangiert werden.

Wir freuen uns, vor Ihrem Dalsland-Besuch von Ihnen mit Fragen und Wünschen zu hören.

Hält F-SteuerbescheinigungSpezialität:

Spezialität: Einfache Kultur- und Lokalgeschichte und Volksleben, Dalslands Natur und Geologie, Dalaborgs Burgruinen, antike Überreste, Felszeichnungen, Kroppefjälls Umgebung, Dalslands Kunsthandwerk, Kunst und Architektur, Kirchen usw.

Schneidet, arrangiert und führt kurze Spaziergänge zum Wandern und hat umfangreiche Erfahrung in der Busführung für Gruppen, Familien.

Margareta begrüßt ausländische Gäste.

VerfügbarkeitVollzeit